FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा अ.न.मी. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 7 hours 1 min ago
महिला तथा वालवालिका शाखा समाज सेवी, बालमनोविज्ञ तथा बाल विशेषज्ञ सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना 8 hours 37 min ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 14 hours 50 min ago
कृषि शाखा सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 day 14 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 2 days 11 hours ago
प्रशासन शाखा अ.हे.व. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 5 days 8 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid 5 days 16 hours ago
प्रशासन शाखा अ.न.मी.(सहायकस्तर चौथो) पदको परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना । 1 week 13 hours ago
सूचना प्रविधि शाखा Invitation For Electornic Sealed Quotation 1 week 4 days ago
प्रशासन शाखा अ.हे.व. पदको परीक्षा संचालन तथा सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 1 week 5 days ago
प्रशासन शाखा कार्यक्रम संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 2 weeks 1 day ago
प्रशासन शाखा सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (कार्यक्रम संयोजक छैठौं) 2 weeks 4 days ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! 2 weeks 4 days ago
कृषि शाखा मिनिटिलर मर्मत गर्नको लागि सुचिकृत भइ दररेट पेश गर्ने सूचना । 2 weeks 5 days ago
प्रशासन शाखा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (प्राविधिक सहायक) 2 weeks 6 days ago
प्रशासन शाखा कार्यक्रम संयोजक (अधिकृतस्तर छैठौं) पदको परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 9 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 3 weeks 4 days ago
प्रशासन शाखा प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 4 days ago
प्रशासन शाखा प्राविधिक सहायक (सहायकस्तर पाँचौं) पदको परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 5 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid for Procurement of Supply and Delivery of Agriculture Ambulance 4WD Single Cab REEFER VAN 3 weeks 5 days ago
प्रशासन शाखा सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 4 weeks 1 day ago
प्रशासन शाखा चौतारा साँगाचौकगढी नगरपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना (आ.व. २०८०/०८१- २०८४/०८५) 1 month 3 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। 1 month 4 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Bituminous Premix Carpet Work 1 month 5 days ago
शिक्षा शाखा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना। 1 month 1 week ago

Pages