FAQs Complain Problems

अपडेट

आपतकालीन नम्बरहरु

कार्यालयको नाम कार्यालयको ठेगाना फोन नम्बर
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर दमकल सेवा चौतारा, सिन्धुपाल्चोक 9851091200
जिल्ला प्रशासन कार्यलय, सिन्धुपाल्चाेक चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620106
जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुपाल्चाेक चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620351
सिन्धुपाल्चाेक जिल्ला अदालत, चौतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620101
नेपाल पत्रकार संघ, सिन्धुपाल्चाेक चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620114
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सिन्धुपाल्चाेक चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620117
नेपाल टेलिकम, सिन्धुपाल्चाेक चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620011
काेष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620140
नेपाल विद्युत कार्यालय, चौतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620169
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लामाेसाँगु चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011482139
जिल्ला मालपाेत कार्यालय, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620121
जिल्ला नापी कार्यालय, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620128
जिल्ला आपतकालिन सञ्चार केन्द्र, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620470
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620121
उद्याेग वानिज्य संघ, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 9851097149
नेपाल रेडक्रस साेसाईटी चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620134
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुपाल्चाेक चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620088
इलाका प्रहरी कार्यालय, मेलम्ची मेलम्ची, सिन्धुपाल्चाेक 011401044
इलाका प्रहरी कार्यालय, बाह्रविसे बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चाेक 011489100
इलाका प्रहरी कार्यालय, नवलपुर नवलपुर, सिन्धुपाल्चाेक 011480100
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, अँधेरी अँधेरी, सिन्धुपाल्चाेक 9851282999
सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार सुरक्षा बेस, बन्देउ बन्देउ, सिन्धुपाल्चाेक 9841547360
सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला सुरक्षा बेस, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 9851084762
सशस्त्र प्रहरी बल साेमा सुरक्षा कार्यालय, लामाेसाँगु लामाेसाँगु, सिन्धुपाल्चाेक 9851271122
राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, सिन्धुपाल्चाेक चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620097
नेपाली सेना, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620106
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620094
जिल्ला अस्पताल, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620092
जिल्ला आँखा केन्द्र, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620274
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620143
प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाह्रविसे बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चाेक 011489000
प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेलम्ची मेलम्ची, सिन्धुपाल्चाेक 011401056
प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलविरे जलविरे, सिन्धुपाल्चाेक 011403040
चाैतारा एम्बुलेन्स सञ्चालन समिति चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 9741002558
एम्बुलेन्स सेवा, साँगाचाेक साँगाचाेक, सिन्धुपाल्चाेक 9741247344
सि.उ.सा. एम्बुलेन्स सेवा, थकनी थकनी, सिन्धुपाल्चाेक 9866804445
प्रा.स्वा.के. एम्बुलेन्स सेवा, बाह्रविसे बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चाेक 9841083970
प्रा.स्वा.के. एम्बुलेन्स सेवा, मेलम्ची मेलम्ची, सिन्धुपाल्चाेक 011401056
नवलपुुर एम्बुलेन्स सेवा, नवलपुर नवलपुर, सिन्धुपाल्चाेक 9741025675
महांकाल-हेलम्बु एम्बुलेन्स सेवा, हेलम्बु हेलम्बु, सिन्धुपाल्चाेक 9843726335
सिन्धु सदावहार एम्बुलेन्स सेवा, खाडिचाैर खाडिचाैर, सिन्धुपाल्चाेक 011482044
किस्टाेन हस्पिटल एम्बुलेन्स सेवा, बाह्रविसे बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चाेक 9741031074
एरिना स्मृति प्रतिष्टान एम्बुलेन्स सेवा, बाह्रविसे बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चाेक 9861732103
नेपाल बैंक लिमिटेड, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620105
नेपाल बैंक लिमिटेड, मेलम्ची मेलम्ची, सिन्धुपाल्चाेक 011401017
कृषि विकास बैंक, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011420137
कृषि विकास बैंक, मेलम्ची मेलम्ची, सिन्धुपाल्चाेक 011218408
सिन्धु विकास बैंक, खाडिचाैर खाडिचाैर, सिन्धुपाल्चाेक 011482148
सिन्धु विकास बैंक, मेलम्ची मेलम्ची, सिन्धुपाल्चाेक 011401007
सिभिल बैंक, बाह्रविसे बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चाेक 011489283
सिभिल बैंक, मेलम्ची मेलम्ची, सिन्धुपाल्चाेक 011401055
देव विकास बैंक, जलविरे जलविरे, सिन्धुपाल्चाेक 011403051
देव विकास बैंक, बाह्रविसे बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चाेक 011401005
जनता बैंक, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620406
मेगा बैंक, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620413
लक्ष्मी बैंक, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620404
हिमालयन बैंक, बाह्रविसे बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चाेक 011489290
प्रभु बैंक, बाह्रविसे बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चाेक 011489259
यति विकास बैंक, मांखा मांखा, सिन्धुपाल्चाेक 011482150
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, चाैतारा चाैतारा, सिन्धुपाल्चाेक 011620402