FAQs Complain Problems

अपडेट

विज्ञापन

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

करारमा कृषि अधिकृत र पशु चिकित्सक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

कविराज (सहायक पाँचौ) पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (घटना दर्ता अपरेटर)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (अ.हे.व. र अनमी_स्वास्थ्य शाखा)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (स्वास्थ्य शाखा)

अन्तरबार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

सुपरिवेक्षक (पाँचौ) तहको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages