FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

वक्तृत्वकला कार्यक्रममा सहभागी गराईदिने सम्बन्धमा ।

नगर स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञापन संसोधन सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

परीक्षा तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।

आन्तरिक आय तर्फको विद्युतिय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक छनौट सम्बन्धी सूचना ।

विषय विज्ञको सूचीमा सूचीकृत हुन म्याद थपको सूचना ।

परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा)

Pages