FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
महिला तथा वालवालिका शाखा उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरुलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । 1 hour 59 min ago
शिक्षा शाखा सूची प्रकाशन सम्बन्धमा । 3 hours 2 min ago
प्रशासन शाखा सूचना संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 3 hours 13 min ago
शिक्षा शाखा विद्यालय कर्मचारी (लेखा/प्रशासन) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 3 hours 18 min ago
शिक्षा शाखा छात्र भलिबल तथा फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी सम्बन्धमा । 1 day 1 hour ago
शिक्षा शाखा मा.वि. स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । 1 day 1 hour ago
प्रशासन शाखा मिति २०८० जेठ १६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु 1 day 22 hours ago
शिक्षा शाखा छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 3 days 5 hours ago
शिक्षा शाखा वक्तृत्वकला कार्यक्रममा सहभागी गराईदिने सम्बन्धमा । 4 days 21 hours ago
शिक्षा शाखा नगर स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । 1 week 3 hours ago
शिक्षा शाखा विज्ञापन संसोधन सम्बन्धी सूचना । 1 week 3 hours ago
शिक्षा शाखा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 1 week 4 days ago
शिक्षा शाखा परीक्षा तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 4 hours ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको विद्युतिय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 2 days ago
शिक्षा शाखा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 5 hours ago
शिक्षा शाखा शिक्षक छनौट सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 5 hours ago
शिक्षा शाखा विषय विज्ञको सूचीमा सूचीकृत हुन म्याद थपको सूचना । 3 weeks 1 day ago
शिक्षा शाखा परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा) 3 weeks 1 day ago
प्राविधिक शाखा आशयपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/RFP/QCBS-01/079-80) 3 weeks 4 days ago
प्रशासन शाखा मिति २०७९ चैत्र २७ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु 3 weeks 5 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-07/079-80) 4 weeks 1 day ago
कृषि शाखा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 3 days ago
प्रशासन शाखा चिस्यान केन्द्र संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 5 days ago
कृषि शाखा दररेट माग गरिएको सम्बन्धी सूचना । 1 month 6 days ago
कृषि शाखा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 6 days ago

Pages