Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Raju Bhai Shrestha Senior Program Officer Information Officer stha.rajubhai@yahoo.com 9851142745
Roshan Ghimire Information Technology Officer IT Officer ito.roshanghimire@gmail.com 9841609999
Bharat Raj Balampu Kharidar Ward Secretary bharatrajbalampu@yahoo.com 9851162844
Mina Sharma Kharidar Social Mobilizer sharmamina234@gmail.com 9860428251
Ramesh Shrestha Kharidar Social Mobilizer stharamesh08@.com 9841989781
Badri Narayan Bhujel Engineer 9843374710
Indra Prasad Basyal Chief Administrative Officer indrabasyalp@gmail.com 9841407373