Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Badri Narayan Bhujel इन्जिनियर 9843374710
रमेश श्रेष्ठ खरिदार सामाजिक शाखा stharamesh08@.com ९८४१९८९७८१
मिना शर्मा खरिदार सामाजिक परिचालिका sharmamina234@gmail.com 9860428251
भारत राज बलम्पू खरिदार वडा सचिव bharatrajbalampu@yahoo.com ९८५११६२८४४
बद्रि नारायण भुजेल इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा bhujelbadri143@gmail.com ९८४३३७४७१०
उमाकान्त अधिकारी कार्यकारी अधिकृत