Photo Gallery

सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम -२०७३/०६/१२, कुबिन्ड़ेका केहि झलकहरु

सार्वजानिक सूनुवाई कार्यक्रम २०७३ असार ३१ गते

सार्वजानिक सूनुवाई कार्यक्रम २०७३ असार ३१ गते

सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम

सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम

चौतारा नगरपालिका द्वारा निर्मित बाल उद्धानको प्रवेशद्वार

चौतारा नगरपालिका द्वारा निर्मित बाल उद्धानको प्रवेशद्वार

चौतारा नगरपालिका द्वारा निर्मित बाल उद्धान उत्घाटन समारोहमा कार्यकारी आधिकृत श्री भूवनेश्वोर लामिछाने विरुवामा पानी हाल्दै

चौतारा नगरपालिका द्वारा निर्मित बाल उद्धान उत्घाटन समारोहमा कार्यकारी आधिकृत श्री भूवनेश्वोर लामिछाने विरुवामा पानी हाल्दै

चौतारा नगरपालिका द्वारा निर्मित बाल उद्धान उत्घाटन समारोह २०७३/०१/२५

चौतारा नगरपालिका द्वारा निर्मित बाल उद्धान उत्घाटन समारोहमा उपस्थित व्यक्तिहरु , चौतारा नगरपालिका द्वारा निर्मित बाल उद्धान, चौतारा नगरपालिका द्वारा निर्मित बाल उद्धान उत्घाटन समारोहमा कार्यकारी आधिकृत श्री भूवनेश्वोर लामिछाने

हाम्रो चौतारा राम्रो चौतारा, चौतारा बजार

हाम्रो चौतारा राम्रो चौतारा, चौतारा बजार

तेस्रो नगर स्थापना दिवसको अवसरमा नगर स्तरीय सरसफाई अभियान

तेस्रो नगर स्थापना दिवसको अवसरमा नगर स्तरीय सरसफाई अभियान